Avaleht Prindi  
    

Avaleht

 
Esimene koolipäev 01.september 2023
 
8.00-8.50 Õpilased saabuvad ja lähevad klassijuhataja tundi
 
08.50 – 9.00 Kogunemine rongkäiguks
 
09:00-09:30 Rongkäik Siimustis/vihma korral koolimajas sees 
Osalevad õpilased, õpilaste vanemad ja kooli töötajad
Ilusa ilmaga:  Liigume koolimaja juurest läbi Niinivaara pargi Kaave teele, mööda kõnniteed Siimusti bussijaama juurde ja sealt edasi mööda Metsa tänavat koolimaja juurde tagasi.
Vihma korral: Liikumine ülemiste klasside koridori mööda spordisaali, tiir saalis, võimla uksest alumise koridori kaudu väikesesse saali.
 
09:40-10:20 Esimese koolipäeva aktus (kohe peale rongkäiku) ilusa ilmaga maja ees.
Vihma korral väikeses saalis 
 
10:30-11:30 Esinevad külalised koolimaja sisehoovis/vihma korral väikeses saalis
11:30-12:00 Sünnipäeva tort koolimaja ees/vihma korral kooli sööklas
 
12:15 Bussid koju 
 

 

 

 

 

Kooli lõpetajate lõpuaktus toimub teisipäeval, 13.juunil 2023 algusega kell 12 kooli saalis

 

 

KIIGEMETSA KOOLI TELEFONINUMBRID

 

JUHIABI                             5628 8854

DIREKTOR                        504 1261

ÕPPEALAJUHAAJA          5628 1746

MAJANDUSJUHATAJA     516 5325

ÕPETAJATE TUBA            5628 1745

KASVATAJAD                    5628 1747

SOTSIAALPEDAGOOG    5628 1753

PSÜHHOLOOG                 5628 1751

KOOLIÕDE                        5628 1752

HUVIJUHT                         5628 1748

REHA TEENUS                 503 4561, 5647 6212


 

 

 

Lp. lapsevanemad

Algaval õppeaastal on meie ühine eesmärk hoida haridus- ja noorsootööasutused turvaliselt avatuna kõigil haridustasemetel ja -liikides. Üleriigilist distantsõpet soovime kindlasti vältida ka sel õppeaastal.

Soovitame kasutada juba eelmisest õppeaastast tuttavaid meetmeid viiruse leviku ennetamiseks. Kõige olulisem, millest lähtuda - mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil koju jääda.

Haigussümptomitega positiivse kiirtesti saanul jääda koju kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päevaks (eeldusel, et vähemalt 24 h ei ole olnud palavikku). Kui antigeeni kiirtest on positiivne, kuid haigussümptomid puuduvad, siis on soovitav koju jääda ja teha järgmisel päeval kordustest. Kui ka see on positiivne, siis pöörduda perearsti poole, kes annab nõu konkreetsest juhtumist lähtudes. Haige lähikontaktsetel tuleb samuti hoolega jälgida oma tervist. Olulisel kohal on endiselt hügieenireeglite järgimine, hea ventilatsioon ja vajadusel hajutamine. Soovitame ka vaktsineerida, sest see aitab vältida raskelt haigestumist.

Kuna tänaseks on paljud haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud ja haiglakoormus küllalt väike ning viiruse leviku tase keskmine, siis vajadust regulaarselt kogu koolipere kiirtestida praegu ei ole.

Terviseamet soovitab hetkel kiirtestida eelkõige sümptomaatilisi õpilasi ja töötajaid. Kiirtestid on soovitav anda kooliperele koju, et haiguskahtluse korral oleks võimalik kodus testida. Kool saab ise lähtuvalt olukorrast otsustada täiendava testimise vajalikkuse - kui lapsel tekivad koolis haigusnähud, kui õppeasutuses on  haiguskolle, minnakse külastama riskirühmi vm juhtudel, kui on vajadus nakatumist tuvastada.


Ajakohased soovitused koroonaga seonduvatel teemadel leiate ministeeriumi kodulehelt. 


 

Uue 2022/23 õppeaasta  avaaktus toimub neljapäeval, 1. septembril 2022 algusega kell 10.

 

Uue 2022/23 õppeaasta  avaaktus toimub neljapäeval, 1. septembril 2022 algusega kell 10.

Õpilaste kooli ja õpilaskodusse saabumine alates kella 8-st.

Peale aktust järgneb õppetöö vastavalt tunniplaanile.

12.15 tähistame kooli sünnipäeva.

 

 

 

 

TULE, ÕPI PUIDUTÖÖTLEJAKS (Puidutöötleja, tase 3 erialal) VALGAMAA KUTSEÕPPEKESKUSE KIIGEMETSA KOOLI ÕPPEKOHAS!

 

Alusta õpinguid Puidutöötleja, tase 3 õppekaval, õppetöö toimub Kiigemetsa Koolis.

Info eriala kohta lähemalt www.vkok.ee – vastuvõtt – Puidutöötleja

Suvine vastuvõtt 2022/2023 Valgamaa Kutseõppekeskuses 09.05.2022 – 14.08.2022.

 

Avaldust erialale kandideerimiseks koos isikut tõendava dokumendi koopiaga saab esitada:

1) https://sais.ee/AdmissionSearch/View/986f84da-17fa-4fcc-8065-d9c2654aec1b ;

2) digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kairi.johanson@vkok.ee ;

3) Kiigemetsa Koolis kohapeal või e-posti aadressile kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

4) Nõusolek andmete töötlemiseks

 

 

 

Kiigemetsa Kool (erivajadustega õpilaste kool)

võtab alates 01.11.2021.a tööle

KLASSIÕPETAJA (koormusega 0,77, 17 õppetundi nädalas).

Õpetamine 5. klassis lihtsustatud õppekava alusel.

Kandideerimiseks  palume esitada CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad  kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee.

Info: urmas@kiigemetsakool.ee või telefonil 5041261.

 

 

Kiigemetsa Kool Jõgevamaal( hariduslike erivajadustega laste põhikool)

otsib oma meeskonda 0,5 koormusega eripedagoogi.

Heal kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridustase, oskus töötada erivajadustega lastega, teadmised tänapäeva õpimeetoditest ja õpikäsitlusest, ta on loov, sõbralik ja hea meeskonnatöö oskustega.

Avaldus, elulookirjeldus(CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Info telefonil 5041261 või urmas@kiigemetsakool.ee

Koolil on hea rongi- ja bussiühendus Tartu linnaga.

 

 

 

 

 

Kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega koolis?

 

 

 

 

 

Dokumentide vastuvõtt

Kiigemetsa Kool ootab uusi õpilasi põhikool lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate ning autismi spektri häiretega õpilaste klassidesse.

Dokumente saab täita koolis kohapeal või saata digitaalallkirjastatuna e-postiaadressile kiigemetsakool[at]kiigemetsakool.ee

Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu taotluse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;

2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) SA Innove nõustamiskomisjoni otsus;

5) dokumendi foto;

6) kui õpilane vahetab kooli, siis väljavõte õpinguraamatust.

Info  telefonil 5041261 (direktor) või 5245337 (õppealajuhataja).

 

 

 

 

Tutvuge õppefilmidega „VIIRUSED“

I ja II kooliastmele mõeldud film
III kooliastmele ja gümnaasiumile mõeldud film

 

 

Õppetöö korraldus alates 18. maist 2020 Kiigemetsa Koolis

Info lapsevanematele õppetöö korraldamiseks Kiigemetsa Kooli siseruumides alates 18. maist 2020 COVID- 19 perioodil

 

Koroona viiruse leviku tõkestamise info lingina https://www.hm.ee/et/tegevused/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele-lapsevanematele-opilastele

 

Head lapsevanemad!

Vabariigi Valitsuse otsusest lähtuvalt on Kiigemetsa Koolis õppetegevus ajutiselt ümber korraldatud 16. märtsist 29. märtsini 2020.Koolihoone välisuksed  on sellel perioodil lukus.

Kiigemetsa Koolis ei ole praeguseks hetkeks ühelgi õpilasel ega töötajal kinnitatud  COVID-19 haigusjuhtu ega nakatumiskahtlust.

Õppetöö õpilastele on korraldatud distantsõppena. Lastele on antud õppeülesanded õpetajate poolt ja vajadusel neid täiendatakse.

Õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine miinimumini. Õpilane õpib reeglina kodus ning saab vajalikud õpiülesanded ja konsultatsioonid  elektrooniliste sidevahendite kaudu, nende puudumisel paberkandjal õpetaja poolt määratud sagedustel ja korras.

 

Küsimuste korral palume kooli juhtkonna ja  õpetajate poole pöörduda e posti teel. Kontaktid leiate siit: Kooli töötajad.

Kooli kantselei jääb töötama elektroonselt, samuti teevad distantsilt tööd kõik õpetajad ja juhtkond tööpäeviti kell 8-15.

Et edasist koolitööd planeerida, palume teil endiselt klassijuhatajale teada anda lapse kõikidest haigestumisest, karantiini jäämisest ja kriisipiirkonnast naasmisest.

Palume koostööd lapse iseseisva õppimise toetamisel igapäevaselt. Kindlasti antakse lastele ka hindelisi ülesandeid.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus.

Endiselt kasutame info vahendamiseks kooli kodulehte kui ka eKooli ja teeme edasised otsused olukorrast lähtuvalt.

Palume  jälgida teabekanaleid ja meediat, säilitage rahu

 

Uudised   
Kodulehe loomine Web disain