Päevakavad

Kiigemetsa Kooli päevakava 2018-2018

Kiigemetsa Kooli lihtsustatud õppe õpilaskodu päevakava 2018-2019

Kiigemetsa Kooli toimetulekuõppe õpilaskodu päevakava 2018-2019

Kiigemetsa Kooli hooldusõppe päevakava 2018-2019