Avaleht » Info Prindi  
Info
Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta
Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed
Tervisekabinet
Koolisöökla menüü
Bussiinfo
Korruptsiooniennetus
Teenuste hinnad
    

Info

 

 

Abimaterjal Ukraina teema käsitlemiseks koolis

Kuidas rääkida lapsega sõjast ja terrorist

 

 

 

Kuidas käituda COVID-19 haigusjuhtumi ja lähikontaktsuse korral?

 

Koolid on saanud Haridus- ja Teadusministeeriumist (HTM) Juhised haridusasutuste töö ohutuks korraldamiseks alanud õppeaastal (uuendatud 27.09.2021) Veebist leitav: https://www.hm.ee/et/koroona

Kiigemetsa Koolis teeb lastevanemate kirjaliku nõusoleku korral vajadusel kiirteste õpilastele kooliõde Elve Tragon E-K 9-15.30 ja N 9-13

 

 

 

 

 

COVID-19 info Kiigemetsa Koolis

( seisuga 30.08.2021)

 

Õpilastel, nende vanematel ja kõigil koolitöötajatel on võimalik kooliõelt saada COVID-19 vaktsineerimise ja testimise alast nõustamist ja teavitamist võimalikest riskidest (elve.tragon@kiigemetsakool.ee , tel.7762969)

 

 “Vaktsineerimine koolis:

Kooliõde  teostab 5. –12. klassi õpilaste ja täiskasvanud koolitöötajate vaktsineerimist COVID-19 vastu. Selleks on vajalik eelnevalt soov registreerida elve.tragon@kiigemetsakool.ee

 

Kiirtestimine koolis:

* Vaktsineerimata koolitöötajate kiirtestimine kord nädalas.

* Vaktsineerimata 12 aastaste ja vanemate lähikontaktsete õpilaste kiirtestimine (kui kolle on saanud alguse koolist)

 

Nõusoleku küsimine:

Kooliõde küsib kooli algul lapsevanemalt kirjalikult nõusoleku õpilase COVID-19 vastu vaktsineerimiseks ja testimiseks

Kui lapsevanem ei reageeri vaktsineerimis/testimis nõusolekule, siis seda käsitletakse kui keeldumist.

Korralisest kiirtestist keeldudes testi ei tehta, kuid lähikontaktsuse ilmnemisel suunatakse õpilane distantsõppele

 

Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata kontaktõppes. Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR test ninaneelust  või kuruloputusvedelikust. Seni ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm.

 

Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.

Kui PCR testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.

Kui PCR test on positiivne, tuleb jääda karantiini

 

  • Antigeeni kiirtest – annab vastuse 30 minuti jooksul ning tuvastab suure tõenäosusega nakkusohtliku inimese. Koroonaviiruse olemasolu organismis selle testiga välistada ei saa, positiivse tulemuse korral tuleb teha PCR-test.
  • PCR-test - viiruse RNA-d tuvastav test, mille negatiivne tulemus kinnitab, et inimene on koroonaviirusest vaba. PCR-testi saab teha nii ninaneelust kui kurguloputusvedelikust saadud proovimaterjalist. Mõlemal juhul on tegemist kontrollitud proovivõtuga ehk see peab toimuma meditsiinitöötaja järelvalvel.

 

 

 

Uue õppeaasta 2021/22 avaaktus toimub kolmapäeval, 1. septembril 2021 algusega kell 10.

Õpilaste kooli ja õpilaskodusse saabumine alates kella 8-st.

Peale aktust järgneb õppetöö vastavalt tunniplaanile.

 

 

Jõgevamaa Lastevanemate Kool kutsub vanemaid osalema loengutel, mis aitavad saada teadlikumaks ja oskuslikumaks lapsevanemaks.

  • 11.05.21. kell 15.00 - Tunnete juhtimise koolitus

Kaootilisel ajal on raske juhtida nii protsesse kui oma tundeid. Lapsevanematena ei pääse me juhtimisest kuhugi. Kui suudame kogeda ja õppida kõigist oma tunnetest, saame enda käsutusse suure ressursi.

Kutsume kõiki lapsevanemaid osalema veebiloengul „Kuidas kasutada oma tundeid tõhusalt kaose juhtimiseks“ 11.05.2021 algusega kell 15.00. Lektoriks koolipsühholoog ja gestaltpsühhoterapeut Teele Ööbik.

Osalemiseks on vajalik registreerumine  https://forms.gle/Yi6SzRh7UqwexYNb6.

Veebikoolituse link edastatakse registreerunutele enne koolituse algust. Koolitus on registreerunud osalejatele nädala jooksul järelvaadatav.

 

  • 26.05.21 kell 17.00 - Lasteaiast Kooli

Kooliminek on lapse ja pere jaoks suur elumuutus, millega kohanemine võtab oma aja.

Kuidas vanemana aidata lapsel kooliks valmistuda?

Mille peale peaks veel mõtlema, kui ranits, pliiatsid ja vihikud ostetud?

Loengus käsitleme laste koolivalmiduse erinevaid tahke ja arutame, kuidas lapsi kooliminekul toetada.

Osalemiseks on vajalik registreerumine  https://forms.gle/uPfa3n3eeBFkWuZZA

 

 

 

Soovitused, kuidas saan hoida ennast ja teisi viiruste hooajal?

 

 

 

 

 

Kiigemetsa Kool (erivajadustega õpilaste kool)

võtab tööle tähtajalise töölepinguga

·       KLASSIÕPETAJA (1,0 ametikohta) ühe õpilase õpetamisele keskendunud õppele 2. klassi toimetulekuõppesse.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 05.11.2017.a aadressil Kiigemetsa Kool, Siimusti, 48444 Jõgevamaa või kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee. Info: urmas@kiigemetsakool.ee või telefonil 5041261

 

AMETIJUHEND

Uudised   
www kujundamine Soodsad kodulehed