Avaleht » Info » Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta Prindi  
Info
Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta
Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed
Tervisekabinet
Koolisöökla menüü
Bussiinfo
Korruptsiooniennetus
    

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

 

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

 

 

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

Õppenõukogu koosoleku toimumise koht ja aeg antakse teada kuulutusega õpetajate toa teadete tahvlil ja e-posti kaudu hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist

 

2019/2020 õ. a.  õppenõukogu plaan

 

21.oktoober 2019

1.Õppenõukogu sekretäri valimine

2.Õppe ja kasvatustegevuse läbiarutamine I õpperioodi tulemuste põhjal

 

02.jaanuar 2020

1. Õppe ja kasvatustegevuse läbiarutamine II õpperioodi tulemuste põhjal

 

08.juuni 2020

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

3.Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

 

 

27.august 2020

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine

2.Kooli õppekava  muudatuste läbi arutamine ja arvamuse avaldamine

3.2019/2020 õppeaasta eesmärgid

4.2019/2020  õ. a. tööplaani kinnitamine

 

Uudised   
www kujundamine www kujundamine