Avaleht » Info » Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta Prindi  
Info
Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta
Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed
Tervisekabinet
Koolisöökla menüü
Bussiinfo
    

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

 

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.
Õppenõukogu koosoleku toimumise koht ja aeg antakse teada kuulutusega õpetajate toa teadete tahvlil hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist
 

2017/2018 õ. a.  õppenõukogu plaan

 

23.oktoober

 

1.Õppenõukogu sekretäri valimine

2.Õppe ja kasvatustegevuse läbiarutamine I õpperioodi tulemuste põhjal

 

03.jaanuar

 

1. Õppe ja kasvatustegevuse läbiarutamine II õpperioodi tulemuste põhjal

 

07.juuni

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

3.Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

4. Kooli arengukava projekti  arutamine

 

29.august

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine

2.Kooli õppekava  muudatuste läbi arutamine ja arvamuse avaldamine

3.2018/2019 õppeaasta üldeesmärgid

4.2018/2019  õ.a. üldtööplaani kinnitamine

 

Uudised   
Kodulehe loomine Soodsad kodulehed