Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta
 
 
Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.
Õppenõukogu koosoleku toimumise koht ja aeg antakse teada kuulutusega õpetajate toa teadete tahvlil ja e-posti kaudu hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist
 
2018/2019 õ. a.  õppenõukogu plaan
 
23.oktoober
1.Õppenõukogu sekretäri valimine
2.Õppe ja kasvatustegevuse läbiarutamine I õpperioodi tulemuste põhjal
 
03.jaanuar
1. Õppe ja kasvatustegevuse läbiarutamine II õpperioodi tulemuste põhjal
 
07.juuni
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
3.Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
4. Kooli arengukava 
 
29.august
1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine
2.Kooli õppekava  muudatuste läbi arutamine ja arvamuse avaldamine
3.2019/2020 õppeaasta eesmärgid
4.2019/2020  õ. a. tööplaani kinnitamine