Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

 

 

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

Õppenõukogu koosoleku toimumise koht ja aeg antakse teada kuulutusega õpetajate toa teadete tahvlil ja e-posti kaudu hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist

ÕPPENÕUKOGU PLAAN 2022/2023

Oktoober- sekretäri valimine

                     Arengukava projekt

                     Õppekava muudatused

Juuni-õpilaste üleviimine järgmisse klassi

           Põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine

August-kokkuvõte õppeaastast

              Uue õppeaasta üldeesmärgid

              Üldtööplaan

             Õppenõukogu plaan