Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

 

 

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

Õppenõukogu koosoleku toimumise koht ja aeg antakse teada kuulutusega õpetajate toa teadete tahvlil ja e-posti kaudu hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist

 

2020/2021 õ. a.  õppenõukogu plaan

 

oktoober

1.Õppenõukogu sekretäri valimine

2.Õppe ja kasvatustegevuse läbiarutamine I õpperioodi tulemuste põhjal

3.Kooli arengukava projekt

 

aprill

1.Õppe ja kasvatustegevuse läbiarutamine II õpperioodi tulemuste põhjal

2. Kooli arengukava

 

 

juuni

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

3.Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

 

august

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine

2.Kooli õppekava  muudatuste läbi arutamine

3.2021/2022 õppeaasta üldeesmärgid ja üldtööplaani kinnitamine