Avaleht » Info » Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed Prindi  
Info
Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta
Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed
Tervisekabinet
Koolisöökla menüü
Bussiinfo
    

Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed

 

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem:

Jõgeva Maavalitsus
Suur 3
48306 Jõgeva
Telefon: 776 6333
Faks: 776 6334
e-post: info(at)jogevamv.ee
 
Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Vanemuise 64
50410 Tartu
Telefon: 733 7300
Faks: 733 7327
e-post: louna[at]rescue.ee
www.rescue.ee/louna
 
Riiklikku järelvalvet töötervishoiu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab:
Tööinspektsiooni Lõuna Inspektsioon
Teguri 37
50107 Tartu
Telefon: 736 6191
Faks: 736 6188
Uudised   
www kujundamine Web disain