Avaleht » Info » Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed Prindi  
Info
Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta
Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed
Tervisekabinet
Koolisöökla menüü
Bussiinfo
Korruptsiooniennetus
Teenuste hinnad
    

Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed

 
Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed 
Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium
Välishindamisosakond
Munga 18, 50088 Tartu
Katrin Ohakas
Telefon: 56870346  
e-post: Katrin.Ohakas(at)hm.ee
 
 
 
Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Vanemuise 64
50410 Tartu
Telefon: 733 7300
Faks: 733 7327
e-post: louna[at]rescue.ee
www.rescue.ee/louna
 
Riiklikku järelevalvet töötervishoiu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab:
Tööinspektsiooni Lõuna Inspektsioon
Teguri 37
50107 Tartu
Telefon: 736 6191
Faks: 736 6188
e-post: louna[at]ti.ee
www.ti.ee
 
Uudised   
Kodulehe loomine Kvaliteetne kodulehekülg