Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed 
Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium
Välishindamisosakond
Munga 18, 50088 Tartu
Katrin Ohakas
Telefon: 56870346  
e-post: Katrin.Ohakas(at)hm.ee
 
 
 
Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Vanemuise 64
50410 Tartu
Telefon: 733 7300
Faks: 733 7327
e-post: louna[at]rescue.ee
www.rescue.ee/louna
 
Riiklikku järelevalvet töötervishoiu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab:
Tööinspektsiooni Lõuna Inspektsioon
Teguri 37
50107 Tartu
Telefon: 736 6191
Faks: 736 6188
e-post: louna[at]ti.ee
www.ti.ee