Avaleht » Dokumendid » Lapsevanema taotlused Prindi  
Dokumendid
Arenguvestlus
Aruanded
Ettekirjutused
Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Lapsevanema taotlused
Õpilaspileti vormistamise kord
Kodukord
Kiigemetsa Kooli töökorralduse reeglid 2012
Tuleohutusjuhend 2009
Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kord
Kiigemetsa Kooli õpilasreeglid
Kiigemetsa Kooli põhimäärus
Kiigemetsa Kooli dokumentide loetelu
Kiigemetsa Kooli asjaajamiskord 2013
Hankeplaan 2018
Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
    

Lapsevanema taotlused

 
»
Õpilaskodu nimekirjast kustutamise taotlus
»
Iseloomustuse taotlus haiglasse uuringutele minekuk
»
Pikapäevarühma koha saamise taotlus
»
Uue bussi sõidutalongi taotlus
»
Õpilaskodu koha saamise taotlus
»
Õpilaspileti duplikaadi taotlus
»
Kooli nimekirjast kustutamise taotlus seoses teise kooli õppima asumisega
»
Taotlus Kiigemetsa Kooli astumiseks
»
Nõusolek õpilaste isikuandmete töötlemiseks

Uudised   
Kvaliteetne kodulehekülg www kujundamine