Avaleht » Dokumendid » Lapsevanema taotlused Prindi  
Dokumendid
Arenguvestlus
Ettekirjutused
Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Lapsevanema taotlused
Õpilaspileti vormistamise kord
Kodukord
Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kord
Kiigemetsa Kooli õpilasreeglid
Kiigemetsa Kooli põhimäärus
Kiigemetsa Kooli dokumentide loetelu
Hankeplaan
Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
Kiigemetsa Kooli hankekord
Kiigemetsa Kooli teabehalduse kord
Kiigemetsa kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
Palgajuhend
Arengukava
    

Lapsevanema taotlused

 

Lapsevanema taotlus

»
Õpilaskodu nimekirjast kustutamise taotlus
»
Iseloomustuse taotlus haiglasse uuringutele minekuk
»
Pikapäevarühma koha saamise taotlus
»
Uue bussi sõidutalongi taotlus
»
Õpilaskodu koha saamise taotlus
»
Õpilaspileti duplikaadi taotlus
»
Kooli nimekirjast kustutamise taotlus seoses teise kooli õppima asumisega
»
Taotlus Kiigemetsa Kooli astumiseks
»
Nõusolek õpilaste isikuandmete töötlemiseks

Uudised   
Kodulehtede valmistamine