Tervisekabinet

 

INFORMATSIOON  LAPSEVANEMALE

 

HEA LAPSEVANEM

 

Koolitervishoiu teenus on loodud selleks, et toetada õpilaste igakülgset arenemist. Koostöös Teie ja perearstiga aitab kooli tervishoiutöötaja edendada lapse tervist ja ennetada võimalikke haigusi. Koolitervishoiuteenust pakutakse kõikidele õpilastele.

Kooli tervishoiutöötaja juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad kooli tervishoiuteenuse osutamist ning nende seaduste ja määruste põhjal koostatud ameti- ja tegevusjuhenditest.

 

KOOLIÕE ÜLESANDED:

 

 Õpilaste profülaktiline läbivaatus ja füüsilise arengu jälgimine. Vajadusel informeerib lapsevanemat võimalikest kõrvalekalletest. Kooliõed teostavad profülaktilist läbivaatust I, III, VII ja XI klassidele. Profülaktiliste läbivaatuste käigus:

·         Hinnatakse õpilase üldist terviseseisundit

·         Hinnatakse nägemist ja kuulmist

·         Mõõdetakse vererõhku, pikkust, kaalu

·         Kontrollitakse rühti ja kõnet

·         Kontrollitakse naha ja limaskestade seisundit

·         Jälgitakse luu ja lihaskonda ning sugulist arengut

·         Vesteldakse õpilasega tema tervisekäitumise ja üldisest toimetulekust

·         Kooli tervishoiutöötaja dokumenteerib õpilase tervisega seonduva terviseinfosüsteemi tervisekaarti (digilugu).

  Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine.

  Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine

  Haiguste ennetamine ja tervisekasvatus

  Vaktsineerimine toimub riikliku immuniseerimiskava alusel ja lapsevanema nõusolekul teostatakse koolis järgmisi vaktsineerimisi:  

·         Difteeria-teetanus

·         Poliomüeliit ehk lastehalvatus

·         Leetrid-punetised-mumps

  Õpilase individuaalne nõustamine.

  Esmaabi osutamine traumade korral.

  Õpilaste vastuvõtt ja nõustamine haigustunnuste ilmnemisel.

  Tervisekaitsealaste nõuete täitmise jälgimine koolis.

  Õpilaskodus ööbivatele õpilastele ravimite valmispanemine

 

KOOLIÕE SOOVITUSED LAPSEVANEMALE:

 

  Palun jälgige lapse päevakava ja tagage lapsele vajalik puhke- ja uneaeg ning normaalsed treeningukoormused.

  Tervisekontroll II, V, IX klassi õpilastega toimub perearsti juures.

  Pidage kinni tervisliku toitumise reeglitest ja veenduge, et laps sööb hommikusöögi.

  Haigustunnuste (tugeva köha, nohu, valu)  ja palaviku ilmnemisel ärge saatke last kooli vaid pöörduge perearsti poole.

  Veenduge, et lapsel oleks kaasas vajalikud hügieenivahendid ja ühekordsed taskurätikud

  Kui perearst või eriarst on määranud lapsele ravi siis palun andke kooli kaasa vajalikud ravimid ja ravi puudutav info, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid.

  Veenduge, et kooli kaasa antud ravimid jõuaksid kooliõe kätte, nii on tagatud, et Teie laps saab vajaliku ravi.

  Ärge jätke ravimeid õpilaskodusse järelevalveta!

  Palun informeerige kindlasti kooliõde lapse meditsiinilistest erivajadustest.

 

 

Kasulikke viiteid
Eesti Lastevanemate Liit http://www.laps.ee/
Lastekaitseliit http://www.lastekaitseliit.ee/
Lasteabi http://www.lasteabi.ee/
Toitumine http://www.toitumine.ee/
Hammaste tervis http://www.ut.ee/tervis/hambad/
Turvaline käitumine internetis http://lapsnetis.eesti.ee/
Suhtevägivald http://www.naistetugi.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
Narkootikumid http://www.narko.ee
Alkohol http://www.alkoinfo.ee/
HIV http://www.hiv.ee/
Eesti Seksuaaltervise Liit http://www.amor.ee/
Noormeeste terviselehekülg http://noorte.kliinik.ee/lisainfo/arstilkaik-ja-uuringud/
Mürgistusteabekeskus http://www.16662.ee/

 

Koolitervishoiuteenust osutab SA Jõgeva Haigla õde Elve Tragon


elve@kiigemetsakool.ee
tel 55618998; 7762969
Kooliõe vastuvõtu ajad.

E  9.00 – 15.30

T  9.00 – 15.30

K  9.00 – 15.30

N  9.00 – 15.30

 

Kooliõe tööd kohta kaebuste ja avaldustega saab pöörduda SA Jõgeva Haigla juhataja poole või Eesti Haigekassa Tartu osakonda, Põllu 1a, Tartu, tel 744 7430 või Terviseametisse, Paldiski mnt 81, Tallinn, tel 694 3500.