Kooli hoolekogu

Haridus-ja teadusministri        21.06.2018 käskkirjaga nr 1.1-2/18/253
 
 kinnitatud Kiigemetsa Kooli hoolekogu koosseis :
 
 
Helgi Schlegel–õppenõukogu esindaja, 
Tuijo Küüts–õppenõukogu esindaja, hoolekogu sekretär, tuijo(ät)kiigemetsakool.ee 
Andres Kaselo–lapsevanemate esindaja; hoolekogu esimees, 
Märt Jõe–lapsevanemate esindaja;
Viktor Svjatõšev–toetava organisatsiooni esindaja, Jõgeva vald; 
Elo Palmiste–toetava organisatsiooni esindaja, Jõgevamaa Rajaleidja keskus; 
Tiiu Rahuoja–pidaja esindaja, Haridus-ja Teadusministeerium,