Kooli hoolekogu

Kiigemetsa Kooli hoolekogu koosseis

 

Haridus-ja Teadusministeeriumi riigikoolide osakonna juhataja  poolt  06.04.2021.a  nr 9.1

2.1/21/1638-2 kinnitatud Kiigemetsa Kooli hoolekogu koosseis:

  1. Helgi Schlegel õppenõukogu esindaja; helgi.schlegel@kiigemetsakool.ee
  2. Tuijo Küüts õppenõukogu esindaja; tuijo.kuuts@kiigemetsakool.ee
  3. Andres Kaselo lapsevanemate esindaja; arokonew@gmail.com
  4. Kaido Käsper lapsevanemate esindaja; kaidok7sper@gmail.com
  5. Angela Saksing kooli toetava organisatsiooni esindaja, Jõgeva vald; angela.saksing@jogeva.ee
  6. Elo Palmiste kooli toetava organisatsiooni esindaja, Jõgevamaa Rajaleidja; Elo.Palmiste@harno.ee
  7. Tiiu Rahuoja kooli pidaja esindaja, Haridus ja Teadusministeerium. Tiiu.Rahuoja@hm.ee