Kooli hoolekogu

Kiigemetsa Kooli hoolekogu koosseis

 

Haridus-ja Teadusministri  17.02.2022 käskkiri nr 1.1-2/22/57 
Kinnitan Kiigemetsa Kooli hoolekogu järgmises koosseisus: 
 
1.1. Merily Allingu - õppenõukogu esindaja; merily.allingu@kiigemetsakool.ee
1.2. Tuijo Küüts - õppenõukogu esindaja;  tuijo.kuuts@kiigemetsakool.ee
1.3. Andres Kaselo - lapsevanemate esindaja;  arokonew@gmail.com
1.4. Kaido Käsper - lapsevanemate esindaja;  kaidok7sper@gmail.com
1.5. Asso Nettan - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Jõgeva Vallavalitsus; asso.nettan@jogeva.ee
1.6. Elo Palmiste - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Jõgevamaa Rajaleidja 
keskus;  Elo.Palmiste@harno.ee
1.7. Tiiu Rahuoja - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium. Tiiu.Rahuoja@hm.ee
 

 

Hoolekogu protokollid:

Protokoll 23.11.2021

Protokoll 03.09.2021

Protokoll 15.06.2022

Lisa 1 Kutseõpe Kiigemetsa Koolis

Lisa 2 Kiigemetsa Kooli korralduse juhend

Kiigemetsa Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 27.10.2022