Avaleht » Dokumendid » Hankeplaan 2018 Prindi  
Dokumendid
Arenguvestlus
Aruanded
Ettekirjutused
Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Lapsevanema taotlused
Õpilaspileti vormistamise kord
Kodukord
Kiigemetsa Kooli töökorralduse reeglid 2012
Tuleohutusjuhend 2009
Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kord
Kiigemetsa Kooli õpilasreeglid
Kiigemetsa Kooli põhimäärus
Kiigemetsa Kooli dokumentide loetelu
Kiigemetsa Kooli asjaajamiskord 2013
Hankeplaan 2018
Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
    

Hankeplaan 2018

 

Kiigemetsa Kooli 2018.a hankeplaan

Uudised   
Web disain Kvaliteetne kodulehekülg