Avaleht » Dokumendid » Kiigemetsa kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord Prindi  
Dokumendid
Arenguvestlus
Aruanded
Ettekirjutused
Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Lapsevanema taotlused
Õpilaspileti vormistamise kord
Kodukord
Kiigemetsa Kooli töökorralduse reeglid
Tuleohutusjuhend 2009
Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kord
Kiigemetsa Kooli õpilasreeglid
Kiigemetsa Kooli põhimäärus
Kiigemetsa Kooli dokumentide loetelu
Hankeplaan
Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
Kiigemetsa Kooli hankekord
Kiigemetsa Kooli teabehalduse kord
Kiigemetsa kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
Palgajuhend
    

Kiigemetsa kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

 

Kiigemetsa kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

Uudised   
Kvaliteetne kodulehekülg Kodulehtede valmistamine