Avaleht Prindi  
    

Avaleht

 

Lp. lapsevanemad

 

Seoses Suure reedega toimub 1. aprillil   õppetöö koolis neljapäevase tunniplaani alusel. Suure reede eel ei ole neljapäev lühendatud tööpäev.

Põltsamaa buss väljub tavapärasel ajal kell 16.00.

Juhul, kui õpilane ei saa transpordi võimaluse puudumise või lapsevanema töö tõttu peale õppetundide lõppu kohe koju minna, on õpilased kasvatajate hoole all kuni kella 17.00-ni.

Palume informeerida õpetajaid, kuidas on neljapäeval õpilaste koju jõudmine planeeritud.

 

Lugupidamisega,

Urmas Paju

Kiigemetsa Kool

Direktor

urmas@kiigemetsakool.ee

tel:5041261

 

 

 

 

 

 

Head lapsevanemad

 

Kiigemetsa Koolis jätkub õppetöö peale koolivaheaega esmaspäeval 1.märtsil.

Kuna nakatumisoht on hetkel väga kõrge,  on kooli oodatud ainult  terved lapsed. Koolis püüame hoida vahesid ja vältida mittevajalikke kontakte.

Kõik kooli töötajad kannavad siseruumides maske ja soovitame maske kanda ka õpilastel.

Kaitsemaske on vajalik kanda ka õpilastel kui nad kasutavad kooli ja koju sõiduks busse või ronge.

 

 

Lugupidamisega,

Urmas Paju

Kiigemetsa Kool

Direktor

 

 

 

 

 

Koroonajuhtum koolis

 

Pühapäeval,  7. veebruaril informeeris   terviseameti kooli , et ühel õpilasel on osutunud koroonaproov positiivseks.

Kaardistasime  nakatunuga kokkupuute võimalused ja edastasime terviseametile 11 õpilase ja 7 töötaja nimed, kes peaksid seetõttu jääma eneseisolatsiooni. Terviseamet teavitab kõiki, kellel on vajalik jääda eneseisolatsiooni ja teatab ka eneseisolatsiooni perioodi pikkuse ning juhise edasiseks tegevuseks.

 

Tulenevalt nakatusjuhtumist, asuvad distantsõppele 7. ja 8. klassi õpilased alates 8. veebruarist.

Õpilastele ja lapsevanematele vajaliku info ja töökorralduse edastavad klassiõpetajad õp. Kairi ja õp. Helgi.

 

Ülejäänud õpilased ja klassid jätkavad kontaktõpet koolis.

Kõigi tekkinud küsimustega palume pöörduda oma klassiõpetaja poole.

Palun kooli tulla tervena ja haigustunnuste korral pöörduda oma perearsti poole kohe.

 

Urmas Paju

Kiigemetsa Kooli

direktor

 

 

 

Kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega koolis?

 

Lp. lapsevanemad

Seoses COVID -19 viiruse jätkuvalt kõrge ohuga, oleme otsustanud, et seekord ei toimu 6. novembril koolis traditsioonilist isadepäeva kontserti. Loodame püsida terved ja tahaksime , et õppetööd õpilastega saaksime korraldada ka edaspidi koolis.

Õnnitlused ja parimad soovid kõikidele isadele ja vanaisadele!

 

Direktor

Urmas Paju

 

 

 

Suvevaheaeg

Koolimaja on suvevaheajal avatud esmaspäevast neljapäevani 9.00 -13.00.

 

Dokumentide vastuvõtt

Kiigemetsa Kool ootab uusi õpilasi põhikool lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate ning autismi spektri häiretega õpilaste klassidesse.

Dokumente saab täita koolis kohapeal või saata digitaalallkirjastatuna e-postiaadressile kiigemetsakool[at]kiigemetsakool.ee

Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu taotluse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;

2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) SA Innove nõustamiskomisjoni otsus;

5) dokumendi foto;

6) kui õpilane vahetab kooli, siis väljavõte õpinguraamatust.

Info  telefonil 5041261 (direktor) või 5245337 (õppealajuhataja).

 

 

 

 

Tutvuge õppefilmidega „VIIRUSED“

I ja II kooliastmele mõeldud film
III kooliastmele ja gümnaasiumile mõeldud film

 

 

Õppetöö korraldus alates 18. maist 2020 Kiigemetsa Koolis

Info lapsevanematele õppetöö korraldamiseks Kiigemetsa Kooli siseruumides alates 18. maist 2020 COVID- 19 perioodil

 

Koroona viiruse leviku tõkestamise info lingina https://www.hm.ee/et/tegevused/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele-lapsevanematele-opilastele

 

Head lapsevanemad!

Vabariigi Valitsuse otsusest lähtuvalt on Kiigemetsa Koolis õppetegevus ajutiselt ümber korraldatud 16. märtsist 29. märtsini 2020.Koolihoone välisuksed  on sellel perioodil lukus.

Kiigemetsa Koolis ei ole praeguseks hetkeks ühelgi õpilasel ega töötajal kinnitatud  COVID-19 haigusjuhtu ega nakatumiskahtlust.

Õppetöö õpilastele on korraldatud distantsõppena. Lastele on antud õppeülesanded õpetajate poolt ja vajadusel neid täiendatakse.

Õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine miinimumini. Õpilane õpib reeglina kodus ning saab vajalikud õpiülesanded ja konsultatsioonid  elektrooniliste sidevahendite kaudu, nende puudumisel paberkandjal õpetaja poolt määratud sagedustel ja korras.

 

Küsimuste korral palume kooli juhtkonna ja  õpetajate poole pöörduda e posti teel. Kontaktid leiate siit: Kooli töötajad.

Kooli kantselei jääb töötama elektroonselt, samuti teevad distantsilt tööd kõik õpetajad ja juhtkond tööpäeviti kell 8-15.

Et edasist koolitööd planeerida, palume teil endiselt klassijuhatajale teada anda lapse kõikidest haigestumisest, karantiini jäämisest ja kriisipiirkonnast naasmisest.

Palume koostööd lapse iseseisva õppimise toetamisel igapäevaselt. Kindlasti antakse lastele ka hindelisi ülesandeid.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus.

Endiselt kasutame info vahendamiseks kooli kodulehte kui ka eKooli ja teeme edasised otsused olukorrast lähtuvalt.

Palume  jälgida teabekanaleid ja meediat, säilitage rahu, hoolitsege selle eest, et lapsed viibiksid igapäevaselt värskes õhus, aga mitte kontrollimatult suurtes seltskondades.

Kiigemetsa Kooli juhtkond

 

 

 

 

 

 

 

Kui sulle meeldib kiikuda

siis kuhu poole liikuda?

Sa otsi üles teeviit –

Kiigemetsa lähed siit.

Et see tee ei viiks sind rappa

astu julgelt mulle sappa.

Peatuma jää enne metsa –

oled jõudnud Kiigemetsa.

Meie kool on väga ilus

Kiigemetsa puude vilus.

See on koht, kus naer on nakkav,

iial igav sul ei hakka,

siin on sõprust, armastust...

Tule, Kiigemetsa ootab sind!

Just!

                          R.Laidver Õpetaja

 

Uudised   
Soodsad kodulehed Web disain