Uudised

Kiigemetsa Kool otsib oma meeskonda mitmekülgset ja rõõmsameelset JUHIABI

10.04.2023


Kiigemetsa Kool otsib oma meeskonda mitmekülgset ja rõõmsameelset JUHIABI

Tööle asumise aeg: 08.05.2023

Kandideerimise tähtaeg: 21.04.2023

 

Tööülesanded:

•       korraldab ja arendab dokumendi- ja arhiivihaldust, töötab riigikoolide infosüsteemidega, osaleb kooli dokumendi- ja infosüsteemide arendamisel;

•       loob korrektseid dokumente ja korraldab dokumendiringlust;

•       tagab andmekaitsenõuete ja küberturvalisuse nõuete täitmise dokumentide loomisel ja menetlemisel, lähtudes õigusaktidest ja koolis kehtestatud nõuetest (isikuandmete kaitse, juurdepääsupiirangud, avalik teave jne).

•       töötajate ja töövõtjate lepingute sõlmimise, muutmise, lõpetamise dokumentide vormistamine;

•       palgaarvestuse alusdokumentide haldamine;

•       personaliga seotud dokumentide koostamine ja haldamine;

•       puhkuste ajakava haldamine;

•       kooli eelarve koostamine ja jälgimine, kuluaruannete esitamine juhtkonnale;

•       majandustehingute dokumentide kooskõlastamine. Kooskõlastamisel märgib asutuse finants- ja juhtimisarvestuse pidamiseks vajalikud arvestusobjektid ning lisab vajadusel muud informatsiooni, mis selgitab tehingu majanduslikku sisu, finantseerimisallikate jaotust vms.;

•       toidulao arvestuse pidamine ja toiduainete eelarve eest vastutamine. Toiduainete tellimine ja ladustamine;

•       koostöö Riigi Tugiteenuste Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi üksustega.

 

Nõuded kandidaadile:

•       Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 1 aasta

•       Haridustase: kutseharidus keskharidusega

•       Keeleoskus: eesti keel – kõnes ja kirjas väga hea (C1 tasemel)

•       Väga hea arvuti kasutamise oskus

 

Kasuks tuleb:

•       eelnev töökogemus sekretäritöö, personalitöö, finantsarvestuse vms. valdkonnas;

•       arvuti ja kontoritehnika kasutamise oskus;

•       raamatupidamisalased teadmised;

•       väga head teadmised dokumendihalduse alastest õigusaktidest, kaasaegsest teabehalduse ja dokumendihalduse põhimõtetest;

•       tööks vajalike teksti-, tabelitöötlus- ja andmebaasiprogrammide (Office 365) ning elektrooniliselt peetavate andmekogude tundmine;

•       väga hea suhtlemis-, ajaplaneerimis- ja meeskonnatöö oskus, orienteeritus koostööle, täpsus, korrektsus, vastutustundlikkus, võime töötada tulemuslikult ka pingelistes olukordades.

 

Omalt poolt pakume:

• kaasaegset töökeskkonda ja paindlikke töötingimusi;

• 35 kalendripäeva puhkust;

• ametikohale sobivaid koolitusi;

• tervise edendamise kulude hüvitamist;

• nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamist;

• tasustatud 3 tervisepäeva aastas.

 

Töökoha andmed:

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik, Kiigemetsa tn 2

Tööaeg: täistööaeg

Töösuhte kestus: tähtajatu

 

CV ja kaaskiri palun saata hiljemalt 21. aprillil 2023.a aadressile kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

 

Kontakt: Urmas Paju, direktor, telefon: +3725041261, e-post: urmas.paju@kiigemetsakool.ee

Tagasi