Avaleht » Uudised » Uudiste arhiiv Prindi  
Uudiste arhiiv
Täitmata ametikohad
    

Uudiste arhiiv

 

Kiigemetsa Kool otsib oma meeskonda mitmekülgset ja rõõmsameelset JUHIABI

10.04.2023


Kiigemetsa Kool otsib oma meeskonda mitmekülgset ja rõõmsameelset JUHIABI

Tööle asumise aeg: 08.05.2023

Kandideerimise tähtaeg: 21.04.2023

 

Tööülesanded:

•       korraldab ja arendab dokumendi- ja arhiivihaldust, töötab riigikoolide infosüsteemidega, osaleb kooli dokumendi- ja infosüsteemide arendamisel;

•       loob korrektseid dokumente ja korraldab dokumendiringlust;

•       tagab andmekaitsenõuete ja küberturvalisuse nõuete täitmise dokumentide loomisel ja menetlemisel, lähtudes õigusaktidest ja koolis kehtestatud nõuetest (isikuandmete kaitse, juurdepääsupiirangud, avalik teave jne).

•       töötajate ja töövõtjate lepingute sõlmimise, muutmise, lõpetamise dokumentide vormistamine;

•       palgaarvestuse alusdokumentide haldamine;

•       personaliga seotud dokumentide koostamine ja haldamine;

•       puhkuste ajakava haldamine;

•       kooli eelarve koostamine ja jälgimine, kuluaruannete esitamine juhtkonnale;

•       majandustehingute dokumentide kooskõlastamine. Kooskõlastamisel märgib asutuse finants- ja juhtimisarvestuse pidamiseks vajalikud arvestusobjektid ning lisab vajadusel muud informatsiooni, mis selgitab tehingu majanduslikku sisu, finantseerimisallikate jaotust vms.;

•       toidulao arvestuse pidamine ja toiduainete eelarve eest vastutamine. Toiduainete tellimine ja ladustamine;

•       koostöö Riigi Tugiteenuste Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi üksustega.

 

Nõuded kandidaadile:

•       Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 1 aasta

•       Haridustase: kutseharidus keskharidusega

•       Keeleoskus: eesti keel – kõnes ja kirjas väga hea (C1 tasemel)

•       Väga hea arvuti kasutamise oskus

 

Kasuks tuleb:

•       eelnev töökogemus sekretäritöö, personalitöö, finantsarvestuse vms. valdkonnas;

•       arvuti ja kontoritehnika kasutamise oskus;

•       raamatupidamisalased teadmised;

•       väga head teadmised dokumendihalduse alastest õigusaktidest, kaasaegsest teabehalduse ja dokumendihalduse põhimõtetest;

•       tööks vajalike teksti-, tabelitöötlus- ja andmebaasiprogrammide (Office 365) ning elektrooniliselt peetavate andmekogude tundmine;

•       väga hea suhtlemis-, ajaplaneerimis- ja meeskonnatöö oskus, orienteeritus koostööle, täpsus, korrektsus, vastutustundlikkus, võime töötada tulemuslikult ka pingelistes olukordades.

 

Omalt poolt pakume:

• kaasaegset töökeskkonda ja paindlikke töötingimusi;

• 35 kalendripäeva puhkust;

• ametikohale sobivaid koolitusi;

• tervise edendamise kulude hüvitamist;

• nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamist;

• tasustatud 3 tervisepäeva aastas.

 

Töökoha andmed:

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik, Kiigemetsa tn 2

Tööaeg: täistööaeg

Töösuhte kestus: tähtajatu

 

CV ja kaaskiri palun saata hiljemalt 21. aprillil 2023.a aadressile kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

 

Kontakt: Urmas Paju, direktor, telefon: +3725041261, e-post: urmas.paju@kiigemetsakool.ee

Uudised   
Kodulehtede valmistamine Soodsad kodulehed