Uudiste arhiiv

Koolikonverents 24. Aprill 2009

15.04.2009

Kiigemetsa Kool 10
Koolikonverents 24.aprillil 2009.a.
                  PÄEVAKAVA 
  

09.30 - 10.00 Registreerimine, saabumiskohv
10.00-10.15 Direktori tervitus,  ülevaade kooli tegevusest Urmas Paju - Kiigemetsa Kooli direktor

10.15-10.30 Ülevaade Kiigemetsa Kooli õppe-kasvatustegevusest  Tuijo Küüts - Kiigemetsa kooli direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal
10.30-10.45 Kiigemetsa Kooli ajaloost Hilja Simson - vanempedagoog
10.45-11.15 Kiigemetsa Kooli õpilaste esinemine
11.15-11.30 Toimetulekuõppe tööst Helgi Schlegel  - vanempedagoog
11.30-11.45 Tööst autistlike laste õpetamisel Ille Masing - õpetaja
11.45 - 12.00 Hooldusklassi tööst Ulvi Vare - õpetaja
12.00-12.45 Lõuna 
12.45-13.00 Erikoolide arengusuunad Tiina Kivirand- HTM üldharidusosakonna juhataja
13.00-13.30 Muusikaõpetuse osatähtsus erivajadustega laste õpetamisel Maire Ranniste - vanempedagoog
13.30-13.45 
Loovuse osatähtsus erivajadustega laste õpetamisel Meedi Ümar - vanempedagoog
13.45-14.00 
Agressiivne käitumine ja prosotsiaalsed oskused õpetajate hinnangul Ille Masing - õpetaja
  
Kiigemetsa Kooli õpilastööde näitus-müük
  
Osavõtust palume teatada 20.aprilliks aadressil:
kiigemetsakool[at]kiigemetsakool.ee  tel.7762941
Konverentsil osalejal soovi korral võimalus  lõunastada kooli sööklas.                 
Tasumine kohapeal sularahas, maksumus 25 krooni.

Tagasi