Avaleht » Dokumendid Prindi  
Dokumendid
Arenguvestlus
Aruanded
Ettekirjutused
Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Lapsevanema taotlused
Õpilaspileti vormistamise kord
Kodukord
Kiigemetsa Kooli töökorralduse reeglid 2012
Kiigemetsa Kooli sisehindamise kord
Tuleohutusjuhend 2009
Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kord
Kiigemetsa Kooli õpilasreeglid
Kiigemetsa Kooli põhimäärus
Kiigemetsa Kooli põhimääruse muudatus 08.2013
Kiigemetsa Kooli dokumentide loetelu
Kiigemetsa Kooli asjaajamiskord 2013
Hankeplaan 2018
    

Dokumendid

 

Kiigemetsa Kooli avalik dokumendiregister alates 01.04.2017.a

Kiigemetsa Kooli avalik dokumendiregister

 

Kiigemetsa Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiaadressile kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Küsimuste korral palume pöörduda kooli kantselei telefonile 776 2941 või e-postiaadressile kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

 

 

Uudised   
www kujundamine www kujundamine