Dokumendid

 

Kiigemetsa Kooli avalik dokumendiregister alates 01.09.2022


 

Kiigemetsa Kooli avalik dokumendiregister kuni 31.08.2022

Kiigemetsa Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.04.2017.a Kiigemetsa Koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiaadressile kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris

Küsimuste korral palume pöörduda kooli kantselei telefonile 776 2941 või e-postiaadressile kiigemetsakool[at]kiigemetsakool.ee

 

Isikuandmete töötlemine

Kiigemetsa Kool juhindub isikuandmete töötlemises Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise ja Andmekaitse Inspektsiooni isikuandmete töötlemise  põhimõtetest.

Kiigemetsa Kooli isikuandmete töötlemise põhimõtted

Lisainfo valdkonda reguleerivast seadusandlusest:

Avaliku teabe seadus 

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus 

Isikuandmete kaitse üldmäärus 

Kontakt: Kiigemetsa Kooli andmekaitse koordinaator Eda Merilain, 7762941, kiigemetsakool[at]kiigemetsakool.ee