Avaleht » Dokumendid » Arenguvestlus Prindi  
Dokumendid
Arenguvestlus
Ettekirjutused
Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Lapsevanema taotlused
Õpilaspileti vormistamise kord
Kodukord
Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kord
Kiigemetsa Kooli õpilasreeglid
Kiigemetsa Kooli põhimäärus
Kiigemetsa Kooli dokumentide loetelu
Hankeplaan
Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
Kiigemetsa Kooli hankekord
Kiigemetsa Kooli teabehalduse kord
Kiigemetsa kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
Palgajuhend
Arengukava
    

Arenguvestlus

 
»
Arenguvestluse kokkuvõte
»
Isikuandmete töötlemine
»
Kutse arenguvestlusele
»
Arenguvestluse läbiviimise kord

Uudised   
Kodulehe loomine