Õppenõukogu

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

Õppenõukogu koosoleku toimumise koht ja aeg antakse teada kuulutusega õpetajate toa teadete tahvlil ja e-posti kaudu hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist

ÕPPENÕUKOGU PLAAN 2023/2024

Oktoober - Sekretäri valimine

                   Arengukava projekt

 Aprill -      Uue õppekava projekt                   

Juuni -      Õpilaste üleviimine järgmisse klassi

                  Põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine

                 Õppekava muudatuste projekt

August -  Kokkuvõte õppeaastast

                 Uue õppeaasta üldeesmärgid

                 Üldtööplaan

                 Õppenõukogu plaan

                 Õppekava muudatused kinnitamine

Avaldatud 05.06.2023. Viimati muudetud 03.02.2024.